Prisca Formació

Dec 162014

Taller “aproximació a la tècnica dels ninos en atenció personal”

Taller dirigit a professionals que treballin en atenció directa en l’àmbit socioeducatiu o de salut: psicòlegs, terapeutes, pedagogs, logopedes, metges, educadors, assessors, etc.

“La màgia dels ninos és que, en treballar principalment amb l’hemisferi dret mitjançant les imatges generades, “enganxen” a qualsevol persona, creen poques barreres a l’hora d’expressar els sentiments i faciliten recordar un aprenentatge i portar-lo a la pràctica de la vida quotidiana”

La tècnica dels ninos (entenem per ninos un conjunt de figures amb un aspecte més o menys humà de mida que permeti el desplegament en una taula de despatx o similar) és un recurs terapèutic habitual en el context clínic i s’utiliza freqüentment com a instrument projectiu. Donat que “una imatge val més que mil paraules”, aquest recurs és especialment útil perquè el client o pacient “vegi” on es troba (imatge de la dinàmica del problema) i cap a on pot dirigir-se (la dinàmica cap a la solució).

De la mà de la Susana Vela -llicenciada en psicologia i empresarials, formada en Gestalt Infantil, psicologia junguiana, constel·lacions familiars i guia Montessori- arribarem a sentir l’eina i tenir les bases d’un primer acostament a nivell sistèmic. En el seu treball com a psicòloga infantil i d’adults en consulta i en els tallers que imparteix en empreses i entitats educatives, ha anat comprovant com aquesta eina és molt potent i versàtil i permet al professional aplicar-la des del seu marc teòric, ja sigui com a assessor, terapeuta, educador, etc.

El taller és majoritàriament pràctic i experiencial, i anirem definint els principis bàsics teòrics a través dels casos pràctics (personals i de supervisió) que anirem treballant, i que ens ajudaran a anar aprenent el llenguatge dels ninos i com utilitzar-los.

Els continguts que tractarem seran com prendre contacte amb l’eina (sentir i veure a través d’un nino), com veure i treballar amb grups i principis sistèmics bàsics(familia, empresa,…), com captar l’expressió de l’inconscient en la imatge, diferències de la tècnica amb nens i amb adults. i també supervisarem la nostra tasca com a “ajudadors” i  el bon lloc per al profesional i per al client (pacient, usuari…)