Jan 302020

Colors del dia

Mandrosament es lleven els colors del dia sobre les teulades i els llençols, en la seva bellesa, es desfilen subtilment i lenta.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.