Quartet d’orientació

La manera com ens hem relacionat amb el nostre sistema familiar (tant conscientment com inconscient) es troba a la base de moltes de les nostres dificultats en la vida, siguin emocionals, relacionals o de salut. Per això he articulat una proposta terapèutica breu que serveixi d’orientació, que ajudi a la persona a veure’s en relació al seu context familiar i li ofereixi una visió clara dels passos que pot fer per millorar el tema que el preocupa i en general per a gaudir d’ una major autonomia personal i un nou equilibri vital.

Es tracta d’una primera presa de contacte i diagnòstic, amb unes primeres pautes per a sortir o millorar la situació de dificultat motiu de la consulta.

Què s’aconsegueix amb aquestes 4 sessions?

  • Reconèixer les implicacions familiars de més impacte emocional
  • Reconèixer els patrons familiars i les creences que condicionen el dia a dia i que estan al darrera de la problemàtica motiu de consulta
  • Adonar-se de quines són les accions i actituds alliberadores en el context personal actual
  • Sentir una major relaxació física i mental (descarregar tensions i ansietats)

Com es fa?

El “quartet d’orientació” inclou la realització del genograma familiar (similar a l’arbre genealògic), constel·lacions individuals (o moviments sistèmics) i una sessió de seguiment.

A qui va adreçat especialment?

  • Persones que volen tenir un primer contacte amb l’orientació psicoterapèutica
  • Persones que volen una visió més integral i profunda d’alguna problemàtica de salut
  • Persones que necessiten alguna pauta per a sortir d’una situació en la qual se senten atrapats
  • Persones que tenen dificultats en algun tipus de relacions