Jan 202015

el món em tracta bé

… o el món em tracta malament. ¿Com tracto jo al món? I si no fos sempre cert que es recull allò que se sembra? I si sembro aquí i el fruit el recull un altre? ….. Llavors jo també de vegades recullo fruits que no he plantat. Només sé que jo també co-creo el món, i per això trio dins meu, el món que vull, per tal que fora de mi també el món que vull pugui ser una mica més possible.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.