Feb 072019

El temps

El temps,  en la seva voraç acceleració, va empassar-se l’Espai.  Fou l’inici del Gran Buit

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.