Constel·lacions sistèmiques i salut

Les Constel·lacions Sistèmiques o familiars són un mètode terapèutic d’alt impacte per a  resoldre conflictes i dificultats personals que ha desenvolupat Bert Hellinger partint de la comprensió que tots som part d’un sistema familiar al qual estem vinculats per una xarxa d’interaccions i lleialtats. Molts dels nostres problemes “personals” tenen a veure amb temes no resolts d’aquest sistema, que passen d’una generació a l’altra. Aquestes dificultats poden manifestar-se en relacions conflictives, dificultat per trobar parella, problemes laborals o d’elecció d’una professió, trastorns físics o psíquics, estrès i ansietat, pors i fòbies, dependències i addiccions, trastorns del son o de l’alimentació, etc.

El marc d’una Constel·lació Familiar és normalment un grup (tot i que es pot fer en sessió individual) en el qual un facilitador fa una intervenció per tal d’ajudar que es mostri de manera clara i visual, per mitjà dels representants, la dinàmica subjacent al problema exposat i poder acompanyar la persona en un moviment cap a la solució des d’una profunda connexió amb la part més essencial d’un mateix.

Una constel·lació és una tècnica breu (d’una única sessió) que és especialment efectiva com a part d’un procés personal més llarg. Una constel·lació sol ser una intervenció puntual molt potent i movilitzadora quan la persona té una actitud de responsabilitat envers la seva pròpia vida i un anhel profund de connectar amb el seu ser intern.

Els tallers que facilito regularment a Barcelona y Cardedeu ofereixen la possibilitat d’aprofundir en processos personals d’autocreixement i autosanació de problemes relacionals, professionals o de salut.

A més, les constel·lacions poden ser una aportació de gran valor com a complement de processos terapèutics duts a terme per equips clínics que atenen persones amb psicopatologies, trastorns d’alimentació o addiccions (per a més informació, clica aquí)

Cada constel·lació ens acosta a una realitat més gran i més profunda i ens ajuda a entrar en sintonia amorosa amb la vida tal com és.

Si ets terapeuta i creus que una constel·lació pot ajudar al teu pacient, clica aquí.