Sep 182013

reprendre

Reprendre el ritme de la rutina, mandrosament … la rutina de la vida quotidiana, que ens agrada pensar que controlem, coneixem i preveiem. En la rutina ens estalviem esforços, i de vegades, si no vigilem, se’ns ofega la creativitat, la capacitat de sorpresa, la mirada espurnejant. Potser aquest mes, abans que arribi la tardor, sigui un bon moment per conservar en algun lloc dels nostres anhels, la intenció de fer de la nostra quotidianitat, un espai viu i canviant, i conservar, ni que sigui una mica, l’esperit  de les vacances d’estiu i la llum del sol a la pell.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.