Dec 282011

any nou

Que té un any nou? És un moment com qualsevol altre, però a partir del moment que nosaltres l’omplim de significat, d’intenció, ja esdevé un moment especial i important. El 2012 serà com la vida en porti, però serà també com nosaltres permetem o vulguem que sigui. Per això avui hem volgut compartir una cerimònia-ritual per rebre aquest any nou. Deixar anar, agrair… obrir-se a allò que profundament i essencialment volem que sigui la nostra vida, la Vida en abundància.

______

¿Qué tiene un año nuevo? Es un momento como cualquier otro, pero a partir del momento en que nosotros lo llenamos de significado, de intención, se convierte en un momento especial e importante. El 2012 será lo que la vida traiga, pero será tambien como nosotros permitamos y queramos que sea. Por esto hoy hemos querido compartir una ceremonia ritual para recibir este nuevo año. Soltar, agradecer… abrirse a lo que  profunda y esencialmente queremos que sea nuestra Vida, la Vida en abundancia.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.