Apr 152012

educar els fills

Educar el fills és incòmode, a estones. Vol dir fer de vegades allò més difícil, sostenir les raons i les no raons (les dels fills… i les meves!) Vol dir mostrar-me ferma quan no en tinc ganes; vol dir mostrar-me tendre quan no m’he adonat que la meva tendresa era el més urgent; Vol dir estar tranquil@, en contacte amb les meves necessitats i amb les del meu fill@… i decidir (volent i sense voler) mils de petites coses i petits gestos cada dia. I sobretot i abans que res, educar vol dir estimar i deixar-se estimar.

(Gràcies, Laia i Alba. Som afortunades d’estimar-nos, quan estem d’acord i quan no)

____________

Educar a los hijos es incómodo, a ratos. Significa hacer a veces lo más difícil, sostener las razones y las sinrazones (¡las de los hij@s, y las mías!). Significa mostrarme firme cuando no tengo ganas; significa mostrarme tiern@ cuando no me he dado cuenta que mi ternura era lo más urgente; significa estar tranquil@, en contacto con mis necesidades y con las de mi hij@ … y decidir (queriendo y sin querer) miles de pequeñas cosas y pequeños gestos cada día. Y sobre todo y ante todo, educar quiere decir amar y dejarse amar.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.