Jan 142012

un lloc dins la lluna

Abraçada a la lluna?

Bella i amable…
i freda.
Present plena, minvant, creixent,
present també, lluna nova…
inabastable.
Tenint-te, no et trobo
i esbosso un miratge de companyia.
Des d’algun espai,
conegut i fosc,
buit de tot excepte de mi,
busco un lloc dins de la lluna.

___________

¿Abrazada a la luna?
Bella y amable…
y fría.
Presente llena, menguante, creciente,
presente también, luna nueva…
inalcanzable.
Teniéndote, no te encuentro,
y esbozo un espejismo de compañía.
Desde algún espacio,
conocido y oscuro,
vacío excepto de mi,
busco un lugar dentro de la luna.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.