sept. 262012

els ràpids

En el riu de la vida, hi ha moments en què les emocions o els esdeveniments semblen succeir-se ràpidament, sense que ens doni temps a gaire maniobres. Són els ràpids. Sovint damunt d’una fràgil canoa, sense quilla ni timó, ens veiem abocats a navegar, esporuguits, amb l’adrenalina al màxim, esquitxant-nos, mig embarrancant o potser volcant… són així, els ràpids. I així, sense poder fer gaire cosa més que seguir, seguir surant, arriba un moment que s’acaben… i arriben els meandres.

________

En el río de la vida, hay momentos en que las emociones o los acontecimientos parecen sucederse rápidamente, sin que nos dé tiempo a demasiadas maniobras. Son los rápidos. A menudo encima de una frágil canoa, sin quilla ni timón, nos vemos abocados a navegar, atemorizados, con la adrenalina al máximo, salpicandonos, medio embarrancando o quizás volcando … son así, los rápidos. Y así, sin poder hacer mucho más que seguir, seguir flotando, llega un momento que se acaban … y llegan los meandros.

Share

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.