Grup de creixement personal

“En moments de crisi o de creixement, buscar espais d’escolta i de compartir és clau per ampliar la nostra mirada i trobar l’equilibri. La manera com ens mirem, és la manera com vivim”

Aquest format és una opció psicoterapèutica grupal que permet als participants tenir un espai quinzenal de presa de consciència sobre la manera com vivim, sentir suport per a les situacions emocionalment difícils i activar recursos d’afrontament que ens siguin útils en el dia a dia, tant en les nostres relacions, com en l’àmbit professional o per a la nostra salut. L’activitat en grup permet oferir psicoteràpia a preus més reduïts, alhora que afavoreix compartir i contrastar les nostres experiències amb les d’altres persones en l’espai d’intimitat i confidencialitat que garanteix el marc terapèutic i la supervisió i orientació d’un professional.

Com em pot ajudar un grup de creixement amb un psicoterapeuta a fer treball personal?

– Oferint-me opcions d’explorar com em relaciono amb els altres (pensaments, emocions …) per mitjà de propostes d’activitat o exercicis entre els diferents participants

– Creant un espai de confiança i confidencialitat on aprendre a relacionar-me d’una manera nova, més clara, més lliure i més genuïna

– Facilitant que m’accepti tal com sóc i que pugui acceptar els altres, des de la comprensió profunda de la meva vida i de la vida dels altres

– Fent-me sentir part d’un grup en el qual em puc sentir acompanyat o acompanyada en les meves dificultats

-preparánt-me per afrontar la vida quotidiana amb nous ulls

    • dimecres de 18h a 20h (inici 18 de gener 2017)
    • 50€/mes (descompte por pagament trimestral anticipat, 120€/trim)
    • Grup reduït.
    • Consulta dates en calendari d “activitats”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.