Mar 292012

reflexions en un dia com avui, 19 de març

En els moments convulsos que vivim, busquem respostes quan en realitat no ens hem encara atrevit a fer les preguntes adequades. Ens aferrem a velles estructures i a desfassades receptes, sovint no sabem quina cara posar davant una realitat que es desmunta tal com ens l’havíem construida. Es el moment de l’espera activa, de sostenir la incertesa i anar aclarint les idees i prenent les responsabilitats personals i comunitàries que ens toquin, ni més ni menys.

______________

En los momentos convulsos que aferramos a viejas estructuras y a desfasadas recetas, a menudo no sabemos qué cara poner ante una realidad que se desmonta tal como nos lo habíamos construido. Es el momento de la espera activa, de sostener la incertidumbre e ir aclarando las ideas y tomando las responsabilidades personales y comunitarias que nos toquen, ni más ni menos.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.