dic 192011

conejo blanco

Junt amb l’experiència profunda, visc l’experiència superficial, aquella en la que l’ego campa al seu aire. Automatismes, patrons… sentiment de descontrol de la necessitat de control, la incapacitat de tenir la vida ben endreçadeta en caixetes i sotmesa a la petita estructura del meu jo. Ai, quin patiment més inútil el del conill blanc d’Alicia: «és l’hora, és l’hora i mai no podré arribar, i la reina cridarà, que li tallin el cap!» Potser si, que de tant en tant m’aniria bé que me’l tallessin una estona, el cap encaparrat i cabut.

_______

Junto con la experiencia profunda, vivo la experiencia superficial, la del ego que campa a sus anchas. Automatismos, patrones… sentimiento de descontrol de la necesidad de control, la incapacidad de tener la vida bien ordenada en cajitas y sometida a la pequeña estructura de mi yo. ¡Ay, que sufrimiento más inútil el del conejo blanco de Alicia: «es la hora, es la hora, y nunca podré llegar, y la reina me gritará ¡que le corten la cabeza! Quizá sí, que de vez en cuando me iría bien que me la cortasen un rato,  la cabecita cabezona.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.