feb 122013

constel·lacions, moments per a major lucidesa

ImageAllò que ens dificulta una vida plena i saludable té a veure amb allò que fem inconscientment per vincular-nos amb les persones que estimem. En les constel·lacions afloren els contextos en els quals vam posar en marxa estratègies de supervivència afectiva que avui ja no ens serveixen. Reconèixer la força de l’amor cec que ens empeny i convertir aquest amor en un amor més lúcid ens allibera; pas a pas, cap a una millor salut i una vida més feliç i responsable.

Proper taller: http://annaferregimenez.wordpress.com/properes-activitats/

_____________

Lo que nos dificulta una vida plena y saludable tiene que ver con lo que hacemos inconscientemente por vincularnos con las personas a quien amamos. En las constelaciones afloran los contextos en los que pusimos en marcha estrategias de supervivencia afectiva que hoy ya no nos sirven. Reconocer la fuerza del amor ciego que nos empuja y convertir este amor en un amor más lúcido nos libera; paso a paso, hacia una mejor salud y una vida más feliz y responsable.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.