may 192012

dirigint l’orquestra

Avui, participant del Messies de Händel, mirava amb delit i admiració el director. Em sentia emocionar i vibrar de la passió que ell vivia i ens ajudava a viure a tots: als músics, als cantaires, a l’auditori…
Així és viure una vida plena,  com aquest moment davant l’orquestra: un equilibri subtil entre dirigir i fluir, entre escoltar i demanar, entre decidir i deixar-se dur per alguna cosa més gran… energia que va i ve, que entra i surt, que es dirigeix, comparteix, s’amplifica i es reparteix… uhmmmm, quin gust!!!! Gràcies, Álvaro.

____________

Hoy, participando del Mesías de Händel, miraba con deleite y admiración al director. Me sentía emocionar y vibrar de la pasión que él vivía y nos ayudaba a vivir a todos: a los músicos, a los cantores, al auditorio …
Así es vivir una vida plena, como este momento ante la orquesta: un equilibrio sutil entre dirigir y fluir, entre escuchar y pedir, entre decidir y dejarse llevar por algo más grande … energía que va y que viene, que entra y sale, que se dirige, se comparte, se amplifica y se reparte … uhmmmm ¡qué gusto! Gracias, Álvaro.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.