feb 152012

Experiència

En un bagul de vidre, experiències d’una i moltes vides recollides i acollides, posades a dins, reposades. I a voluntat, retirat un suau vel de seda que el cobreix i el protegeix,  compartir allò après, sentit, patit o estimat. Així, brilla tot aquell contingut per a un altre -arribat després- com si fos també seu… com si fos nou.

(Dedicat a la Carme)

____________

En un baúl de vidrio, experiencias de una y muchas vidas recogidas y acogidas, metidas dentro, reposadas. Y a voluntad, retirado un suave velo de seda que lo cubre y lo protege, compartir lo aprendido, sentido, sufrido o amado. Así, brilla todo este contenido para otro-llegado después- como si fuera también suyo … como si fuera nuevo.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.