jul 042012

luz en todo

La llum que ve de fora, la llum que surt de dins. On és la diferència? Quan per dins, encara que a fora se’ns faci fosc, sentim que alguna cosa ens ajuda a continuar endavant, estem deixant que brilli una llum que ens ve de més enllà de nosaltres, ens transpassa… li fem un petit lloc, tímidament. Com la lluna, creixent, va reflectint més i més llum enfora. És llavors quan ens adonem de la nostra força, la que pensavem que ja no teniem. Sovint, ens sorprèn la certesa que auesta força la compartim amb la vida i amb l’univers. La nostra vida diària és més amable, i ja no és tan fosc l’entorn que ens envolta.

(foto de Antonella Brunetti)__________________

La luz que viene de fuera, la luz que sale de dentro. ¿Dónde está la diferencia? Cuando por dentro, aunque fuera nos oscurezca, sentimos que algo nos ayuda a seguir adelante, estamos dejando que brille una luz que nos viene de más allá de nosotros, nos traspasa … le hacemos un pequeño lugar, tímidamente. Como la luna, creciente, reflejando más y más luz afuera. Es entonces cuando nos damos cuenta de nuestra fuerza, la que pensábamos que ya no teníamos. A menudo, nos sorprende la certeza de que esta fuerza la compartimos con la vida y con el universo. Nuestra vida diaria es más amable, y ya no es tan oscuro el entorno que nos rodea.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.