jul 052012

m’encen

 

M’encen adonar-me de la dimensió de la  corrupció dels nostres dirigents; m’encen quan alguns parlen de transparència  tan «obscurament»; m’encen quan alguns per resoldre un conflicte  s’omplin la boca ressaltant la importància de la comunicació, però només parlin ells i no escoltin; m’encen que persones en llocs de responsabilitat amaguin el cap sota l’ala davant dels problemes… i jo voldria encendre’m només de passió i d’amor, d’alegria i d’il·lusió. Però ja se sap: la vida és vida perquè, com la moneda per ser moneda, té cara i té creu. Doncs, a viure, amb el foc, foc a dins, foc a fora!

____________

Me enciende darme cuenta de la dimensión de la corrupción de nuestros dirigentes; me enciende que algunos hablen de transparencia tan «oscuramente»; me enciende que algunos para resolver un conflicto se llenen la boca resaltando la importancia de la comunicación, pero sólo hablen ellos y no escuchen; me enciende que personas en puestos de responsabilidad escondan la cabeza bajo el ala ante los problemas … y yo quisiera encenderme sólo de pasión y de amor, de alegría y de ilusión. Pero ya se sabe: la vida es vida porque, como la moneda para ser moneda, tiene cara y tiene cruz. ¡Pues, a vivir, con el fuego, fuego dentro, fuego fuera!

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.