jun 162012

no deixa de sorprendre’m

Ahir, en el taller de constel·lacions, vaig ser de nou testimoni de la subtil manera que l’amor pot arribar a canviar-nos, a canviar la nostra mirada, a canviar les nostres emocions, a canviar els nostres pensaments arrelats, els nostres patrons… en definitiva la nostra vida. Com? a vegades allò que sembla tan difícil es deslloriga amb unes paraules o un gest… això sí, si són a cor obert. confiant que em puc deixar dur pel batec de la vida, per un amor més gran.

Això de l’amor, avui dia, sembla una mica desvaloritzat (tret de l’amor romàntic, que ens el trobem a la música, a la televisió i a la sopa, sovint, en una mena de caricatura). Però l’Amor, aquest esperit universal que uneix el que sembla impossible d’unir, no és protagonista dels mitjans… per sort, es protagonista de les nostres vides, tant com l’aire que respirem. Doncs respirem conscientment!

____________

Ayer, en el taller de constelaciones, fui de nuevo testigo de la sutil manera que el amor puede llegar a cambiarnos, a cambiar nuestra mirada, a cambiar nuestras emociones, a cambiar nuestros pensamientos arraigados, nuestros patrones … en definitiva nuestra vida. ¿Cómo? a veces lo que parece tan difícil se desenreda con unas palabras o un gesto … eso sí, si son a corazón abierto, confiando en que me puedo dejar llevar por el latido de la vida, por un amor más grande.

Esto del amor, hoy en día, parece un poco desvalorizado (excepto el amor romántico, que nos lo encontramos en la música, la televisión y en la sopa, a menudo, en una especie de caricatura). Pero el Amor, ese espíritu universal que une lo que parece imposible de unir, no es protagonista de los medios … por suerte, es protagonista de nuestras vidas, tanto como el aire que respiramos. Pues respiramos conscientemente!

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.