dic 292011

soltar

Per caminar endavant, per preparar-nos per rebre amb el cor obert el que la vida ens durà al 2012, hem de anar deixant anar tot allò que ens pesa per fer el camí: els dolors, les tristeses, les angoixes, les creences limitadores… en aquest racó del Montseny hem enterrat ritualment els símbols de la cerimònia d’ahir, retornant-ho tot a la mare terra, que tot ho acull, tot ho sosté i tot ho transforma.

________

Para caminar hacia adelante, para prepararnos para recibir con el corazón abierto lo que la vida nos traerá en el 2012, hemos de soltar todo lo que nos pesa en el camino: los dolores, las penas, las angustias, las creencias limitadoras… en este rincón del Montseny, hemos enterrado ritualmente los símbolos de la ceremonia de ayer, devolviéndolo a la madre tierra, que todo lo acoje, todo lo sostiene y todo lo transforma.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.