jul 132012

tareas

La vida no és una llista de tasques a realitzar… encara que sovint ens ho sembla. La vida és un seguit d’instants per sentir i experimentar qui som… encara que sovint ho oblidem.

_________

La vida no es un lista de tareas a realizar… aunque a menudo nos lo parece. La vida es un continuo de instantes para sentir y experimentar quienes somos… aunque a menudo lo olvidamos.

Share

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.