Supervisió per a professionals de la relació d’ajuda

Atendre, acompanyar o ajudar a altres persones des del suport terapèutic, de salut, educatiu o social és una tasca complexa i exigent. L’actitud del professional, així com el vincle que s’estableix entre aquest i el pacient, alumne o usuari són claus perquè aquest procés sigui ric i l’ajuda pugui afavorir el desenvolupament i millora de la vida de la persona.

Paral·lelament, també el professional necessita suport i un espai on compartir, revisar i ampliar la seva pròpia mirada, descarregar algunes tensions, reconèixer i reprendre els seus recursos personals i adquirir major claredat sobre allò que serveix i allò que interfereix en el procés amb un o un altre pacient o usuari o amb l’equip de treball.

Des de la mirada sistèmica i fenomenològica, usant principalment els ninots com a eina de projecció, podem tornar a mirar per veure el que no vèiem, els nostres biaixos: mirar-nos a nosaltres en relació a les persones a les que ajudem professionalment, i mirar també els casos complexos. Amb l’ajuda del facilitador i les visions dels diferents membres del grup enriquim la nostra feina i per tant a nosaltres mateixos.

Es poden realitzar supervisions individuals o grupals, presencials o online. Consulta properes dates de les supervisions grupals online aquí 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.