Teràpia de parella

La convivència en parella pot ser difícil en alguns moments. Les nostres relacions d’intimitat són complexes. Hi ha moments en què conviure en parella és com tenir una pedra a la sabata: ens molesta, ens fa mal i ens impedeix avançar. Quan les dificultats s’allarguen en el temps sense haver-les abordat en profunditat, la ferida es va fent més gran i un dels membres o ambdós poden sentir que l’única sortida és la ruptura.

Un espai professional pot ser d’ajuda perquè la parella comprengui què està passant i pugui trobar vies de solució a les dificultats.

Aquesta proposta de teràpia de parella us pot ajudar si:

• ambues persones de la parella teniu ganes de millorar la vostra relació
• ambdós/dues creieu que la mediació d’un psicoterapeuta us pot ajudar
•ambdós/dues esteu interessats en ajudar-vos a vosaltres mateixos i a l’altre membre de la parella i a posar treball personal en això
• ambdós/dues penseu que la solució a les vostres dificultats està en mans de tots dos
• esteu disposats/des a obrir la vostra visió del que succeeix entre vosaltres i prendre decisions

La meva manera d’entendre la teràpia de parella té a veure amb facilitar la comprensió de les dinàmiques de relació disfuncionals o nocives i buscar-ne altres més sanes. Generalment els aspectes que necessiten ser compresos i abordats són les dificultats de comunicació, les qüestions de confiança i intimitat no resoltes, el desequilibri en les necessitats de cadascú i els límits inapropiats o poc clars entre tots dos.

Perquè una relació de parella funcioni, és essencial reconèixer les necessitats i desitjos propis i de l’altre per construir conjuntament un espai d’acceptació i compromís en el qual l’amor i la confiança puguin fluir amb llibertat. Només així podrem trobar camins constructius que permetin créixer en l’amor entre iguals.

Des d’aquest enfocament particular, ofereixo un acompanyament de 8-10 sessions com a màxim per identificar l’origen de les dificultats i trobar els ajustaments que fan que la relació sigui nutritiva per a tots dos, totes dues.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.