Teràpia amb ninos Playmobil

Els ninos tipus Playmobil són un recurs terapèutic habitual en el context clínic. És molt conegut l’ús de ninos per a realitzar constel·lacions familiars en consulta individual, però les figures sistèmiques es poden usar per a fins molt diversos, tant en teràpia com en assessorament per a adults i per a nens.

La força d’aquesta tècnica és que ens permet “veure” i no només “parlar de” una situació. És a dir, amb els ninos es representa l’escena de la situació o conflicte i ja en una primera mirada emergeix molta informació inconscient. A  través dels detalls dels propis ninos ens podem adonar de moltes coses directament: qui està prop de qui, com van vestits, a on miren i què no veuen, etc. En molt poc temps podem ampliar i aprofundir en el sentit de les imatges internes perquè sigui el client qui “vegi” les seves pròpies solucions. Com a “una imatge val més que mil paraules”, aquesta eina sistèmica potencia l’efecte de qualsevol teràpia psicològica o sessió d’orientació només verbal.

En el meu enfocament particular, parteixo de la visió sistèmica per aprofundir en les dificultats relacionals i veure juntament amb el client a través dels ninos, que molts dels nostres problemes personals tenen a veure amb temes no resolts en la infància. Sovint les dificultats emocionals originades en el nostre sistema familiar es manisfiestan (projecten) en l’edat adulta en forma de relacions conflictives, dificultat per trobar parella, problemes laborals o d’elecció d’una professió, trastorns físics o psíquics, estrès i ansietat, pors i fòbies, dependències i addiccions, trastorns de la son o de l’alimentació, etc.

Els ninos ens serviran de suport visual per acompanyar a la persona a veure la seva realitat d’una manera més àmplia, a tenir una comprensió més profunda i a passar de la dinàmica de problema a un següent moviment cap a la solució. Aquestes sessions són especialment útils en el marc d’un procés terapèutic, però poden realitzar-se també com a única sessió.

Si tens curiositat per saber més d’aquesta tècnica, en aquest enllaç pots veure un cas pràctic de terapia amb Playmobil  

També sóc autora de “Cuéntalo con muñecos. Orientaciones prácticas para terapia y asesoramiento”. (Ed.Octaedro) on, junt amb Susana Vela, expliquem comfer terapia amb ninos, tant amb adults com amb nens.

 

Share