Sessions individuals de constel·lacions per a la salut

Les constel·lacions sistèmiques en sessió individual són una metodologia terapèutica que permet, per mitjàs de ninots de playmobil , representar de manera simbòlica diferents aspectes de la realitat de la persona que consulta. Així, quan una persona té algun problema de salut, aquesta eina permet exterioritzar aspectes de la vida emocional i familiar de la persona que estan relacionats amb el seu malestar, malaltia o simptomatologia . En alguns casos, es poden identificar certs esdeveniments o patrons familiars que es repeteixen en diferents generacions, i que estan afectant el funcionament de la generació actual (transmissió multigeneracional de pautes familiars). En d’altres, es pot veure quina és la funció que compleix la malaltia dins del sistema familiar i vital del pacient, i d’aquesta manera buscar alternatives de funcionament perquè la malaltia pugui retirar-se .

Es tracta d’una sessió d’uns 75 minuts, en què es posen de manifest aspectes emocionals rellevants (sovint no conscients) que estan afectant la salut de la persona. Per això, la sessió serveix de diagnòstic (a nivell psicològic – emocional) i com a inici d’una presa de consciència. Quan la persona, durant la sessió de constel·lacions, entra en contacte amb el seu món emocional es desencadena un procés psicològic intern que facilita la recuperació de la pròpia salut, sent un complement molt valuós d’altres teràpies i tractaments. La integració dels aspectes emocionals causants o causats per la malaltia potencia el poder de autocuració personal que tots tenim .

Share