Jul 072019

Ànima de poeta

L’ànima de poeta és l’anhel de fer perdurar la bellesa i un vestit per transitar els nusos de l’existència

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.