Sep 282014

amor i píndoles

“Els mamífers estimen, el preu d’aquest amor és el dolor de la pèrdua. Qualificar-ho com a malaltia i donar una pastilla redueix la dignitat de l’amor i el substitueix per un ritual superficial mèdic” Allen Frances, psiquiatre, director del DSM IV

La psiquiatrització del món occidental porta a la infantilització dels seus ciutadans. En massa casos, amb les pastilles s’evita la responsabilitat davant la pròpia vida, amb amor i dolor. Això, dóna beneficis econòmics per a uns pocs i hipoteca greument la nostra societat.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.