Jun 302014

constel·lacions a Barcelona 18 de juliol

A vegades ens sentim portats per una tristesa o alguna emoció intensa que no és coherent amb els esdeveniments de la nostra vida. O ens sentim inevitablement portats a repetir una i altra vegada patrons o situacions que ens impedeixen créixer i viure feliçment, incapaços (segons sembla) d’aprendre dels nostres errors. Altres vegades volem tirar endavant un projecte propi (de parella, de família, professional) i es diria que pals invisibles traven les nostres rodes. O el cos ens parla per mitjà d’una malaltia i no sabem entendre quin és el missatge. Amb les constel·lacions podem accedir a contextos inconscients i desbloquejar amorosament aquests nusos, perquè flueixi l’amor, unint allò que abans estava separat i portant-nos a una major integració i harmonia vital.

Divendres 18 de juliol a la tarda, una sessió a Node Nord (Barcelona)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.