Jan 132016

e-moció

Emoció prové del llatí emotio del verb emovere, moure. Quan ens emocionem ens movem, però ens movem literalment, el nostre cos es mou: músculs, teixits, fluids, neurotransmissors, hormones … es mouen. De fet, mentre vivim, fins i tot en la més absoluta quietud, el cos està en moviment. Reconèixer les nostres emocions és sentir com cada situació ens mou internament. I el moviment espontani de l’organisme davant l’entorn és pura adaptació, com un animal davant la seva presa … o davant el seu depredador. A mesura que desconnectem el nostre organisme de la naturalesa perdem part de la nostra informació, la qual el cos coneix intuïtivament. Té alguns avantatges per a la vida social, però això també té un cost per al nostre benestar i la nostra salut. Si volem conèixer-nos, sentir-nos més complerts, hem de començar escoltant i comprenent els moviments i missatges del nostre cos que ens arriben també en forma d’e-mocions.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.