Formació breu “l’ús dels ninos en assessorament i teràpia”

Mira aquí el video resum 

Des de Prisca Formació proposem una formació bàsica de 4 mòduls de cap de setmana (48h) adreçada a professionals que treballin en atenció directa en l’àmbit socioeducatiu o de salut: psicòlegs, terapeutes, pedagogs, logopedes, metges, educadors, assessors, etc.

“La màgia dels ninos és que, en treballar principalment amb l’hemisferi dret mitjançant les imatges generades, ‘enganxen’ a qualsevol persona, creen poques barreres a l’hora d’expressar els sentiments i faciliten recordar un aprenentatge i portar-lo a la pràctica de la vida quotidiana”

La tècnica dels ninos (entenem per ninos un conjunt de figures amb un aspecte més o menys humà de mida que permeti el desplegament en una taula de despatx o similar) és un recurs terapèutic habitual en el context clínic i s’utilitza freqüentment com a instrument projectiu . Atès que “una imatge val més que mil paraules”, aquest recurs és especialment útil perquè el client o pacient “vegi” on es troba (imatge de la dinàmica del problema) i cap a on pot dirigir-se (la dinàmica cap a la solució).

De la mà de Susanna Vela (Llicenciada en psicologia i empresarials, formada en Gestalt Infantil, psicologia junguiana, constel·lacions familiars i guia Montessori) i d’Anna Ferre (llicenciada en psicologia i traducció, terapeuta Gestalt i de constel·lacions) arribarem a sentir l’eina i tenir les bases d’un acostament a nivell sistèmic. En el seu treball com a psicòloga infantil i d’adults en consulta i en els tallers que imparteix a empreses i entitats educatives, ha anat comprovant com aquesta eina és molt potent i versàtil i permet al professional aplicar des del seu marc teòric, ja sigui com a assessor, terapeuta, educador, etc.

Els tallers són majoritàriament pràctics i experiencials, s’aborden els principis teòrics bàsics mitjançant els casos pràctics (personals i de supervisió) que es van treballant, i que ens ajuden a anar aprenent el llenguatge dels ninos i com utilitzar-los.

Els continguts que es tracten són com prendre contacte amb l’eina (sentir i veure a través d’un nino), com veure i treballar amb grups i principis sistèmics bàsics (família, empresa, …), com captar l’expressió de l’inconscient en la imatge i quins tipus d’intervencions ens acosten a un context de solució a partir de la imatge inicial. També s’aborden les diferències de la tècnica amb nens i amb adults. i quina és la tasca dels “ajudadors” i el bon lloc per al professional i per al client (pacient, usuari …)

Pots veure tota la informació detallada de continguts, videos i properes dates de formació a la nostra web www.priscaformacion.com

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.